Levél a szerkeszt?t?l


 

Tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Pedagógus M?hely honlapjának Látogatóit!

2011 szeptemberében nem várt akadályok gördültek a honlap karbantartása elé: megbetegedett a szemem. Ez éppen a honlapra szánt anyagok elkészítésére jelentetett elháríthatatlan nehézséget.

Most javulni látszik a szemem, és így remélem, hogy a képes leszek folytatni a munkát.

Szükség van is erre. Meg vagyok ugyanis arról gy?z?dve, hogy szükség van kritikus hangvétel?, konzervatív szemlélet?, keresztény és nemzeti értékeket képvisel? honlapram, hiszen gyakran találkozunk a pedagógiában téves, elfogadhatatlan nézetekkel.

A téves felfogás soha nem elszigetelt, más kártékony nézetek forrása, mert hamis kiindulópontból minden állítás „levezethet?”, tévedésb?l mindenre – igaságokra és kárt okozó tévedésekre –következtethetünk.

Ezért fontos, hogy világosan lássunk. Nehéz id?kben tisztánlátásra, a lényeges dolgok felismerésére, jó elméletre van szükség. 

Úgy látjuk, hogy nem lenne helyes most, hogy a politikába – pályán kívülr?l – beavatkozzunk. A Nemzeti Pedagógus M?hely ugyanis nem érdekvédelmi szervezet, a tanárok, diákok érdekeit képviselni nem a mi feladatunk. Mi a tisztánlátást kívánjuk szolgálni.

Mindemellett természetesen véleményt mondunk a politika döntéseir?l, a tanári szakma megbecsülésér?l és a tanítás hatékonyságáról.

Most jelenik meg a Kairosz Kiadó gondozásában a Szerpentinen a magasba cím? könyvem. Írok ebben tanítóimról, tanáraimról, iskoláimról, egyetemi tanulmányaimról. Olvasni lehet itt tanári munkámról, oktatáspolitikai tevékenységemr?l, és amit iskolaigazgatóként, pedagógiai vezet?ként tettem. Írtam a fiatalok nevelésér?l, az etikai nevelés lehetséges útjairól. A könyvet több szakért? kéziratban olvasta, néhányuk értékelését itt nyilvánosságra hozom.

A könyvet szeretettel ajánlom a tanítók, tanárok -- pedagógustársaim – figyelmébe.

Itt a honlapon új kérdések kerülnek szóba. Kérem tanártársaimat, a hozzám hasonló szül?ket, hogy szóljanak hozzá ezekhez és javasoljanak más témákat is.

A régi – aktualitásukat már elveszített – írásokat eltávolítom a honlapról. Néhány régebbi anyag azonban változatlanul hozzáférhet?.

 Jó munkát kívánok, szeretettel köszöntöm minden olvasónkat:

 

2012. május 7-én

 

Baranyi Károly